آیت الله سید مصطفی محقق داماد رئیس شورای تولیت موقوفات دکتر محمود افشار یزدی به عنوان یکی از ۵۰۰ مسلمان تاثیرگذارجهان برگزیده شدند.

 چندسالی است که فهرستی از ۵۰۰ مسلمان تاثیرگذارجهان منتشر می شود و امسال نیز این لیست منتشر شده است.

 فهرست تاثیرگذارترین مسلمانان جهان را مرکز سلطنتی تحقیقات راهبردی اسلام در امان پایتخت اردن به طور سالیانه منتشر می کند. امسال در میان مسلمانان ایرانی، آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد در فهرست مسلمانان ایران قرار گرفته اند

 این مرکز می گوید انتشار این لیست درحقیقت با هدف کشف فرصت های تازه برای جهان اسلام صورت می گیرد و هرمسلمانی که تاثیری روی کشور خود یا جهان گذاشته در این لیست جای گرفته است.

  رهبران ایران، اردن، عربستان سعودی و همچنین شیخ الازهر بعنوان تاثیرگذارترین مسلمانان جهان در صدر این لیست قرار گرفته اند.